Последни
Home / Литература / Джим Морисън – един американски поет
Джим Морисън – един американски поет

Джим Морисън – един американски поет

От Елена Василева

Джеймс Дъглас Морисън се ражда на осми декември 1943 година в Мелбърн,Флорида. Умира само на 27 години в Париж. Версиите и спекулациите около смъртта му са много и различни.

Но на осми декември ще празнуваме неговото раждане за вечността, а не физическата му смърт.

През своите 27 години той се превръща от студент бунтар в поет и творец на песни, от изпълнител – в легенда на рок енд рола, от режисьор – в писател, потънал в доброволно изгнание.

Джим е продуктивен артист, записва седем албума, в които повечето от песните са негови. Излизал е пред публика в САЩ, Европа, Мексико и Канада. Създава два филма, които са високо оценени.

През целия му кратък живот обаче, водещото за него е творческото писане.

С часове пише стихове в студиото си и издава четири стихосбирки, три от които със собствени средства.

До 1971 година той запълва 1600 страници със стихове, анекдоти, епиграми, есета, разкази и ескизи за пиеси. Работи сериозно по поезията си. Постоянно преработва стиховете си, съкращава ги или ги удължава, свързва няколко стихотворения в едно…

Едно стихотворение може да заеме няколко години и няколко бележници.

Джим казва за поезията:

„Всъщност истинската поезия нищо не разказва и изповядва, само дава различни възможности, отваря всички врати. Всеки може да влезе през тази, която отговаря на неговата потребност. И именно заради това стиховете толкова много ме привличат,защото са завинаги,остават във вечността.Колкото и дълго да съществува човечеството, толкова дълго ще носи в паметта си думите. Нищо, освен стиховете и песните не може да устои на разрушението. Никой не е в състояние да запомни цял роман, да опише филм, скулптура или картина, но докато има живи хора ще има песни и стихове.

Ако можем да насочим поезията към някаква цел,то тя ще е да избавя хората от техните предразсъдъци,в които виждат и чувстват.”
**********
Какво правиш тук?
Какво желаеш?
Музика?
Ние можем да свирим музика.
Но ти искаш повече.
Желаеш някого и нещо ново.
Прав ли съм?
Разбира се,че съм.
Аз знам какво желаеш
Искаш екстаз
Страсти и сънища
Нещата не са такива,каквито изглеждат
Аз те водя насам, той те тегли натам.
Аз не пея на въображаемо момиче.
Говоря на теб, моето аз.
Нека съградим света отново.
Дворецът на зачатието е в пламъци.

Погледни. Виж как гори.
Сгрей се на горещите до бяло въглени.

Твърде млад си за да бъдеш стар.
Не е нужно да ти казвам това.
Искаш да видиш нещата каквито са.
Знаеш точно какво правя
Всичко

Аз съм водачът в Лабиринта
Монархът на многоликите кули
На това студено каменно патио
Над желязната мъгла
Потънал в своите собствени отпадъци
Диша своя собствен дъх.

What are you doing here?
What do you want?
Is it music?
We can play music.
But you want more.
You want something &someone new.
Am I right?
Of course I am.
I know want you want.
You want ecstasy
Desire & dreams
Things not exactly what they seem
I lead you this way,he pulls that way.
I am not singing to an imaginary girl.
I am talking to you,my self.
Let’s recreate the world.
The palace of conception is burning.

Look. See it burn.
Bask in the white hot coals

You’re too young to be old
You don’t need to be told
You want to see things as they are
You know exactly what I do
Everything

I am a guide to the Labyrinth
Monarch of the protean towers
On this cool stone patio
Above the iron mist
Sunk in its own waste
Breading its own breath

ВЛАСТ

Аз мога да накарам Земята да спре
по своя път. Накарах
сините коли да си отидат.

Мога да се смаля или да стана невидим
Мога да стана огромен и да достигна
най-далечните неща. Мога да променя
хода на природата.
Мога да пренеса себе си където и да е
в пространството или времето.
Мога да призова мъртвите.
Мога да видя събития в други светове
В най-дълбокото на моя вътрешен свят
И съзнанието на другите.
Аз мога.
Аз съм.

POWER

I can make the earth stop in
its tracks. I made the
blue cars go away.

I can make myself invisible or small
I can become gigantic & reach the
farthest things. I can change
the course of nature.
I can place myself anywhere in
space or time.
I can summon the dead.
I can perceive events on other worlds,
in my deepest inner mind,
& in the minds of others.

I can

doors_electra_publicity_photo

I am

Хората се нуждаят от Обединители
Писатели, герои, звезди
лидери.

За да дават форма на живота.
Детски пясъчен кораб среща
слънцето.

Пластмасови войници в миниатюрна
мръсна война. Укрепления.
Гаражни космически кораби.

Церемонии,театър,танци
Да затвърдят племенните нужди и спомени,
Призив към култ, обединяващ
над всичко, реверсия,
копнеж за семейство и
магичната сигурност на детството.

People need Connectors,
Writers,heroes,stars,
leaders
To give life form
A child’s sand boat facing
the sun.
Plastic soldiers in the miniature
dirt war.Forts.
Garage Rocket ships.

Ceremonies,theatre,dances
To reassert Tribal needs & memories
a call to worship,uniting
abole all,a reversion,
a longing for a family & the
safety magic of childhood.