Последни
Home / Литература / Поезията след края на човечеството
Поезията след края на човечеството

Поезията след края на човечеството

Изкуственият интелект на „Гугъл“ прописа поезия, която критиката справедливо постави в жанра post human poetry. Поезията след края на човечеството…

Изкуственият интелект е станал автор, след като е бил заставен да прочете 2865 любовни романа. Трябва да признаем, че резултатът е доста мрачен, предвид опита на човекоподобния софтуер с литературата. Възможно ли е любовните романи да докарат и робот до нелечима депресия?

Отговорът е в неиздадената още стихосбирка Generating Sentences from a Continuous Space http://arxiv.org/pdf/1511.06349.pdf

Ето и едно от стихотворенията

Не
той каза.
„не“, тя каза.
„не“, аз казах.
„знам“, тя каза.
„благодаря ти“, тя каза.
„ела с мен“, тя каза.
„говори ми“, тя каза.
„не се притеснявай за това“, тя каза.

поисках да се разплача.
никой не го е виждал оттогава.
почувствах се неудобно.
никой не го бе виждал.
мисълта ме накара да се усмихна.
болката беше безпощадна.
тълпата беше тиха.
мъжът се обади.
старецът каза.
мъжът поиска.

той притихна за дълго.
той притихна за миг.
беше тихо за миг.
беше тъмно и студено.
имаше пауза.
беше мой ред.

няма никой на света.
никой не се вижда.
те бяха единствените от значение.
те бяха единствените останали.
той трябваше да е с мен.
тя трябваше да е с него.
трябваше да го направя.
исках да го убия.
започнах да плача.
обърнах се към него.

No.
he said.
“no,” he said.
“no,” i said.
“i know,” she said.
“thank you,” she said.
“come with me,” she said.
“talk to me,” she said.
“don’t worry about it,” she said.
it made me want to cry.
no one had seen him since.
it made me feel uneasy.
no one had seen him.
the thought made me smile.
the pain was unbearable.
the crowd was silent.
the man called out.
the old man said.
the man asked.
he was silent for a long moment.
he was silent for a moment.
it was quiet for a moment.
it was dark and cold.
there was a pause.
it was my turn.
there is no one else in the world.
there is no one else in sight.
they were the only ones who mattered.
they were the only ones left.
he had to be with me.
she had to be with him.
i had to do this.
i wanted to kill him.
i started to cry.
i turned to him.

По материала работи Красен Николов.