Архетипове на нищото

Архетипове на нищото

„Архетипове на нищото“ е скрита идентичност, колебание в неясното пространство, хармонични фигури, но не от този свят. Това са картини, в които не тялото, а душата е изложена на показ.

Ричард Силваджио ни дава своето поетично виждане, извлечено от подсъзнанието му в поредица от маслени картини, някои върху дърво, други върху платно. Също като призрачните видения от детството, неговите изображения са обвити с бели одежди, покриващи празнотата. Изображения, които оставят наблюдателя в недоумение, докато се реят из нищото или просто стоят застинали и вцепени, но все пак позволяващи да се види силуета на този, на който принадлежат, без да разкриват облика му.

Ричард Силваджио запазва непокътнат вкуса си към загадките, покрити с изтънчения му интелект и изобразително тълкуване. Главният герой в неговите селения е вероятността за съществуването на човешка мисъл; мисъл, призована да запълни екзестенциалните празноти, да материализира обезпокоителните видения, възникнали във въображението на художника и да ги превърне в откровение. Откровение, което да се въплъти в мълчаливо проницание, способно да задава въпроси и да провокира отговори.

The one or the otherThe anonymousI lieIncipitPanta reiThe blind spot The waitOne day all this will be yoursYou can’t see me

снимки: artpeoplegallery.com