Американските държавни психиатрични болници от 19 век

Американските държавни психиатрични болници от 19 век

Кристофър Пайн решава да обиколи американските щати и да заснеме психиатричните болници от 19 век – отвътре и отвън. Сами по себе си сградите са истинско социално-архитектурно явление, като контрастът между величествеността на зданията и зловещата атмосфера вътре е наистина впечатляващ. Привлечен от витаещите около тези останки от миналото духове, фотографът се заема да документира  „живота след смъртта“ на тези зловещи сгради, под заглавието: „Убежище: в затворения свят на държавните психиатрични болници“ – сборник с изображения от изгубеното минало, провокативен портрет на историята на психиатричното „лечение“ на душевно болните.

Преддверие на държавна болница

Преддверие на държавна болница

За настаняване на хора с психични болни отклонения през 19 век, американците са използвали огромни и зашеметяващи с архитектурата си сгради, с идеалистичната идея за „етично лечение“, което се състои в отстраняването на „лудите“ от градовете, поставянето им в утопична среда, често в сгради, които са напълно самостоятелни, като част от тях дори произвеждат собствено електричество. Пациентите биват подложени на трудотерапия, с цел уплътняване на свободното време и усвояване на трудови умения и навици. Животът, който осигуряват тези „лудници“ е ограничен и защитен, опростен и стеснен, като това им предоставя свободата да бъдат точно толкова луди, колкото желаят, да преминат през дълбините на психозите си, да ги преживеят и да излязат от тях здравомислещи и стабилни.

Държавна болница, Бъфало

Държавна болница, Бъфало

Естествено, резултатът съвсем не отговаря на очакванията. Повечето пациенти се институционализират – започват да се чувстват уютно в затворената и контролираната среда. Остават там за дълъг период от време или за постоянно, тъй като са абсолютно неподготвени да се завърнат във външния свят и след години отшелнически живот в приютите не желаят или не могат да се изправят лице в лице в реалния свят и да се грижат сами за себе си – явление, характерно за всяка социална институция.

Козметичен салон

Козметичен салон

Нормално е, когато една идея се окаже нефункционираща, да се работи в посока да бъде заменена с друга и да се намери по-успешен вариант за решаване на проблемите. Това за американците е „зловещото призрачно минало“ от 19 век. Интересни биха били фотографиите у нас, където практиката и условията през 21 век са доста по-зловещи и са „настояще без възможна алтернатива“.

Текст: Десислава Димитрова

Шкаф с четките за зъби на пациентите

Шкаф с четките за зъби на пациентите

Усмирителна риза

Усмирителна риза

Типично отделение

Типично отделение

Непотърсени урни с кремирани пациенти

Непотърсени урни с кремирани пациенти

Куфарите на пациентите

Куфарите на пациентите

Изоставени рокли на пациентки

Изоставени рокли на пациентки

Зала за аутопсия

Зала за аутопсия