Снимки на живота в Източна Германия през 1970

Снимки на живота в Източна Германия през 1970

През 1960 и 1970 г., след построяването на Берлинската стена, икономическата конкуренция е движеща сила както за Източна, така и Западна Германия.

Planwirtschaft – плановата икономика в Източна Германия, в която Партията определя колко и какви стоки ще бъдат произведени, изискваше пълна заетост и на мъжете и на жените в производството. Източна Германия бе икономическият вундеркинд на Съветския блок.

Ето и някои не съвсем носталгични снимки от всекидневния живот в Източна Германия през 1970:

снимки: vintag.es