Хроника на ремонта на един живот

Хроника на ремонта на един живот

Въпреки културния и медицински напредък в наши дни табуто върху психичните заболявания все още си стои. Вероятно това се дължи на факта, че се отнася до състояния, които е почти невъзможно да бъдат описани и детерминирани разбираемо.

Когато диагностицират Боби Бейкър с гранично разстройство на личността през 1996, а след това и с рак на гърдата, тя решава да се опита да улови пътуването си към възстановяването в 711 рисунки, които играят ролята на неин личен катарзис в течение на повече от десетилетие.

„Психичното заболяване е по-лошо от всичко друго. Йерархията на страданията са определени в нашето общество. Но от моят личен опит, изолацията и мъката, причинени от психично заболяване са много по-лоши, отколкото при физическото, което хората могат много по-лесно да си обяснят и да разберат.“

Дневникът с рисунки „Психичното заболяване и аз“ е всъщност забавна хроника на ремонта на един живот.

Ежедневният поток на съзнанието

снимки: brainpickings.org