Безплътното прераждане в картините на Орор

Безплътното прераждане в картините на Орор

Френската художничка Aurore Lephilipponnat си играе с теми като живота, смъртта и разложението, смесвайки въглища, мастило и вода, за да обрисува случващото се в обремененото й съзнание.

Използва японския стил, наречен Butoh dance, който й дава възможност да извади навън емоциите си по прост и тих начин, улавяйки само секунди от дълга и мрачна история.

Вижте смъртта като истинска, чиста и неконтролируема, чиито тъмни прояви са красиви и отвъд страха, съдържащи в себе си страстния процес на прераждането.

снимки: © Aurore Lephilipponnat