Прекрасната гротеска на Валдемар фон Козак

Прекрасната гротеска на Валдемар фон Козак

Започнах да рисувам като дете, след злополучна среща с огромна желязна люлка. Лекуваха ме дълго, в продължение на година почти не виждах с лявото си око. Докато бях в болницата се развличах с комикси и рисуване.

Това разказва Валдемар фон Козак, влюбен в илюстрациите от 50-те години на 20 век.

Днес той е един от най-интересните руски художници, чиито произведения могат да позанимават ума ви доста време…

Hero of revolution
Highway to town

Moscow subway
Kafka
Monday
Oldmаn and sea
Only love
Peenemunde
Robin Hood’s arrows
Rorschach and girl
Autoportrait
Saga Noren Malmo police

Silk food
Something isn’t like food
Talking over a bear

The moth
Valentin and Valentina
We are the robots
White or black