Джон Кейдж и великата „4.33“

Джон Кейдж и великата „4.33“

„4.33“ на американския експериментален композитор Джон Кейдж е легенда. 4.33 минути пълна тишина в три движения, за да не забравяме силата на музиката.

Кейдж композира парчето през 1952 за който и да е инструмент или за комбинация от инструменти. Самият той определя „4.33“ като най-значимото си произведение.

Според някои музиковеди „4.33“ е проекция на заниманията му с дзен будизъм и идеята му, че във всеки звук може да има музика.

Тишината е основна част от музиката на Джон Кейдж и може да се чуе още в първото му произведение „The Duet for Two Flutes“ от 1934 година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.